­
English

Kan markedskreftene temmes i lønnsdannelsen

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Forthun, C.

År:

1999

Referanse:

Frisch Arbeidsnotat
Nummer i serie: 1

Sammendrag (engelsk)

Tittelen "Kan markedskreftene temmes i lønnsdannelsen?" stiller indirekte et spørsmål om virkningene av inntektspolitisk samarbeid i de ulike lønnsoppgjørene i Norge. Vi konstruerer en variabel for graden av inntektspolitisk samarbeid i hvert oppgjør der høy grad av samarbeid ikke bare krever bruk av inntektspolitikk, men også et visst innslag av koordinering på arbeidstaker- og arbeidsgiversiden. Denne variablen benyttes så i en alternativ økonometrisk modellering der den avhengige variablen er arbeidsledighetsraten. Vi finner støtte i dataene for at inntektspolitisk samarbeid gir lavere ledighet i forhold til situasjonen uten et slikt samarbeid, men resultatene viste seg å være følsomme for modellspesifikasjon. Et svar på notatets problemstilling "Kan markedskreftene temmes i lønnsdannelsen?" er derfor mer et ja enn et nei.

Nøkkelord:

Arbeidsledighet, inntektspolitikk

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Sysselsettingsutvalget
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1302 - Inntektspolitikk og arbeidsledighet

ISBN:

82-7988-000-3

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22 95 88 13

Finansiering:

Arbeids- og administrasjonsdepartementet