­
English

Er verdien av liv høyere for de rike og friske enn for de fattige og syke?

Forfattere:

Hoel, Michael

År:

2003

Referanse:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

117, 77-88

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

Kontakt:

michael.hoel@econ.uio.no