­
English

Mulighetenes land? En sammenlikning av innteksprofiler for innvandrere til Norge og USA

Forfattere:

Barth, E., Bratsberg, B. og O. Raaum

År:

2003

Referanse:

Tidsskrift for samfunnsforskning

kommer

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1152 - Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning?