­
English

The decline of expansion of unions: A bargaining model with heterogeneous labor

Forfattere:

Strand, J.

År:

2003

Referanse:

European Journal of Political Economy

19, 317-340

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1152 - Fra sentrale forhandlinger til individuell avlønning?