­
English

Dynamic Political Choice in Macroeconomics

Forfattere:

Storesletten, K., Hassler, J. og F. Zilibotti

År:

2003

Referanse:

Journal of the European Economic Association

1 (2-3), 543-52

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning