­
English

The Survival of the Welfare State

Forfattere:

Storesletten, K., Hassler, J., Rodriguez Mora, J. V. og F. Zilibotti

År:

2003

Referanse:

American Economic Review

93 (1), 87-112

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning