­
English

Fiscal Implications of Immigration - a Net Present Value Calculation

Forfattere:

Storesletten, K.

År:

2003

Referanse:

The Scandinavian Journal of Economics

105, (3), 487-506

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1133 - Eldres velferd og arbeidsmarkedstilknytning