­
English

Population Mobility and Transboundary Environmental Problems

Forfattere:

Hoel, M. og P. Shapiro

År:

2003

Referanse:

Journal of Public Economics

87, 1013-1024

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3101 - Internasjonale miljøavtaler