­
English

International benchmarking of electricity distribution utilities

Forfattere:

Edvardsen, D.F. og F.R. Førsund

År:

2003

Referanse:

Resource and Energy Economics

25, 353-371

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2301 - Effektivitet og produktivitetsutvikling i nordisk eldistribusjon