­
English

Styring av statlig prosjektledelse - Empiri og økonomiske prinsipper

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dalen, Dag Morten, Ola Lædre og Christian Riis

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 5

Sammendrag

Rapporten tar opp utfordringer departement og etatsledelse står overfor dersom økonomiske incentiver skal inn i styringen av statlig prosjektledelse. Økonomiske incentiver påvirker innsatsen og prioriteringene hos prosjektledelsen. Hvorvidt påvirkingen er til det positive, avhenger av om belønningen knyttes opp til de relevante bidragene fra prosjektledelsen. Incentivene som etableres i etatene påvirker også hvilke prosjektledere som rekrutteres og hvilke typer prosjekter etatene er tjent med å fremme. Rapporten diskuterer mulighetene for konkurranseutsetting – eller out-sourcing av statlig prosjektledelse.

Nøkkelord:

Økonomisk styring, prosjektledelse, konkurranseutsetting, måleproblemer

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Concept-programmet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2341 - Concept - Incentivmekanismer og kontraktstyring

ISBN:

82-7988-048-8

Kontakt:

www.frisch.uio.no

Finansiering:

Concept-programmet