­
English

Pris- og avanseregulering for legemidler. Utredning for Statens legemiddelverk

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dalen, Dag Morten og Steinar Strøm

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 4

Sammendrag

Dette prosjektet er gjennomført på oppdrag fra Statens legemiddelverk. Formålet med prosjektet har vært å utrede nye pris- og avansemodeller for det norske legemiddelmarkedet. I prosjektperioden har vi hatt nyttige samtaler med SLV, Apokjeden, representanter fra NIGEL og LMI, samt Ivar Kvale.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Statens legemiddelverk
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4511 - Prisregulering i legemiddelmarkedet

ISBN:

82-7988-046-1

Kontakt:

steinar.strom@econ.uio.no

Finansiering:

Statens legemiddelverk