­
English

Er det lengden det kommer an på? - Hvordan arbeidslediges jobbmuligheter påvirkes av nivået på dagpengene og hvor lenge de har gått ledig

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Jørgensen, Øystein

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Det er ingen entydig teoretisk sammenheng mellom sannsynligheten for en arbeidsledig å finne en jobb og hvor lenge vedkommende har gått ledig. I denne oppgaven prøver jeg å finne virkningen av varigheten på sannsynligheten for å finne en jobb basert på registerdata for Norge og Sverige. Etter å ha korrigert for ulike variable finner jeg at denne sammenhengen er entydig negativ i Norge de første to årene, mens den er usikker i Sverige.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NOS-S og Nordisk ministerråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1212 - Dagpenger og arbeidsmarkedstilpasning i Norden

ISBN:

82-7988-045-3

Kontakt:

knut.roed@frisch.uio.no, www.frisch.uio.no, tlf 22 95 88 13

Finansiering:

Nordisk Ministerråd