­
English

Arbeidstilbud når svart arbeid er en mulighet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Jørgensen, Øystein, Tone Ognedal og Steinar Strøm

År:

2004

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag (engelsk)

En reduksjon i marginalskatten, slik vi har hatt fra 1980 til 2001, gir noe mindre svart arbeid, men kan bare delvis forklare nedgangen i andelen som jobber svart. En annen viktig forklaringsfaktorer er at det har blitt relativt færre jobber med god mulighet til å jobbe svart. Skattemoralen har også bedret seg i perioden, og flere tror på høy sjanse for å bli tatt. De med lavest timelønn jobber mest svart, men timelønna i seg selv har liten betydning. At de med lavest timelønn unndrar mest må skyldes andre forhold, som at de har jobber hvor det er større mulighet til å unndra.

Nøkkelord:

Svart arbeid, skatteunndragelse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-045-3

Kontakt:

tone.ognedal@econ.uio.no

Finansiering:

Skattedirektoratet, delfinansiert av Norges forskningsråd