­
English

Destructive Creativity

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Moene, Karl-Ove and Ragnar Torvik

År:

2003

Referanse:

Nordic Journal of Political Economy

29(1)77-83

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping