­
English

Parasites

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Mehlum, Halvor, Torvik, Ragnar and Karl-Ove Moene

År:

2003

Referanse:

Memorandum
Nummer i serie: 16

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 5103 - De multilaterale organisasjonenes rolle i fredskaping

Kontakt:

halvor.mehlum@econ.uio.no