­
English

Fra tørt, men korrekt til kreativt, men slurvete? Norske økonomer som fortellere

Forfattere:

Nyborg, K.

År:

2003

Referanse:

Økonomisk forum

6

Sammendrag (engelsk)

Forskning er å finne den gode historien. Vitenskapelig publisering er å fortelle den. Norske økonomer synes å bli stadig dyktigere historie-jegere, men overraskende mange legger liten vekt på det rent språklige. Er godt og korrekt språk viktig i forskning?

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt:

Kontakt:

karine.nyborg@frisch.uio.no