­
English

Familiebakgrunn, oppvektsmiljø og utdanningskarrierer

Forfattere:

Raaum, Oddbjørn

År:

2003

Referanse:

Bokkapittel
Utdanning 2003,Statistiske analyser nr 60, Statistisk sentralbyrå

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 1101 - Kompetanse, utdanning, verdiskapning