­
English

Bokanmeldelse: Frontiers of Environmental Economics, edited by Henk Folmer, H. Landis Gabel, Shelby Gerking, and Adam Rose. Cheltenham, UK and Northampton, MA, USA: Edward Elgar, 2001

Forfattere:

Kverndokk, S.

År:

2003

Referanse:

Andre skrifter
The Journal of Energy and Development, vol. XXVII, no. 2, s. 300-2, spring 2003

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3110 - Forskningsfondsmidler: Modellutvikling og teoristudier