­
English

Fra ledighet til jobb

Forfattere:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

År:

1994

Referanse:

Andre skrifter
Arbeidsnotat 28/94 fra SNF

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: