­
English

Arbeidsledighet og jobb 1989-1992

Forfattere:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

År:

1995

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 37/95 fra SNF

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: