­
English

Befolkningens arbeidsmarkedstilknytning 1989-92

Forfattere:

Hernæs, Erik og Marte Sollie

År:

1997

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 2/97 fra SNF

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: