­
English

Virkninger på arbeidstilbud i yrkesaktive år av alternative pensjonsopplegg

Forfattere:

Hernæs, Erik, Marte Sollie og Steinar Strøm

År:

1998

Referanse:

Andre skrifter
Rapport 48/98 fra SNF

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: