­
English

Økonomiske betingelser og førtidspensjonering

Forfattere:

Hernæs, Erik og Steinar Strøm

År:

1998

Referanse:

Søkelys på arbeidslivet

vol 15, 157-160

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: