­
English

Økonomiske prinsipper for fastsettelse av priser for jernbaneinfrastruktur

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dalen, Dag Morten og Nils-Henrik M. von der Fehr

År:

2003

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag

Denne rapporten beskriver økonomiske prinsipper for å fastlegge priser for bruk av faste jernbaneinstallasjoner. Prinsippene er basert på økonomisk teori for effektiv utnyttelse av infrastruktur i nettverksnæringer generelt og jernbane mer spesielt. Diskusjonen er ment å danne grunnlag for den praktiske implementeringen av priser for bruk av den infrastruktur som eies og drives av Jernbaneverket. Rapporten munner ut i noen forslag til hvordan dette bør gjøres. Innholdet i rapporten er forfatternes ansvar alene og reflekterer ikke nødvendigvis oppdragsgiverens synspunkter.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2431 - Kostnader og priser i jernbanenettet

ISBN:

82-7988-041-0

Finansiering:

Jernbaneverket