­
English

Marginalkostnader i jernbanenettet

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Daljord, Øystein Børnes

År:

2003

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 2

Sammendrag

EU-direktiv 2001/14 pålegger å marginalkostnadsprise bruken av infrastrukturen i transportsektoren. Prisregimet skal sørge for en effektiv utnyttelse av infrastrukturen ved å la brukeren betale for de sosiale kostnadene bruken hans utløser. Vi estimerer en kostnadsfunksjon for Jernbaneverkets drift og vedlikehold av jernbanenettet ved å benytte historiske regnskapsdata. Deretter utleder vi marginalkostnaden og skalaegenskapene fra den estimerte funksjonen. Vi benytter en Translog og en begrenset Cobb-Douglas spesifikasjon av kostnadsfunksjonen. Vi finner at Translog spesifikasjon krever for mye av det eksisterende datamaterialet. Den begrensede Cobb-Douglas spesifikasjonen gir bedre resultater.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Jernbaneverket
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2431 - Kostnader og priser i jernbanenettet

ISBN:

82-7988-039-9

Kontakt:

www,frisch.uio.no

Finansiering:

Jernbaneverket