­
English

En effektivitetsanalyse av privatpraktiserende fysioterapeuter i Asker og Bærum

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Roseng, Erik H.

År:

2003

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 14

Sammendrag (engelsk)

I denne oppgaven undersøkes og diskuteres effektivitet innen fysioterapi. Oppgaven baserer seg i stor grad på et prosjektarbeid utført av Frischsenteret for Asker og Bærum kommune. Det kan plasseres innenfor en rekke av tilsvarende undersøkelser, der det forsøkes å sammenligne effektivitet mellom ulike enheter innenfor en sektor av økonomien hvor graden av konkurranse er begrenset, med det formål å gi et svar på hvor velfungerende virksomhetene er i økonomisk forstand. Effektivitetsmålet som benyttes baserer seg på at de enhetene med best observert praksis danner en referanse for øvrige enheter.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bærum kommune
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4411 - Benchmarking av fysioterapi i Bærum

ISBN:

82-7756-119-9

Finansiering:

HERO programmet får økonomisk støtte fra Norges Forskningsråd.