­
English

Legemiddelmarkedet etter apotekreformen: Regulering. markedsstruktur og konkurranse

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Dalen, D.M.

År:

2003

Referanse:

HERO Skrifter
Nummer i serie: 11

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse