­
English

Norske bedrifter bryter miljøreguleringer

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nyborg, K., K. Telle, and M. Walle

År:

2003

Referanse:

Økonomiske analyser

2, 25-31

Sammendrag (engelsk)

Data fra Statens forurensningstilsyn (SFT) indikerer at flertallet av norske bedrifter med utslippstillatelse bryter miljøreguleringene. Til tross for at SFT har mulighet til å påføre slike bedrifter harde sanksjoner, er den vanligste reaksjonsformen bare en advarsel i form av et brev. Ville ikke overholdelsen av miljøreguleringene kunne øke dersom denne typen overtredelser ble straffet hardere? Vi presenterer et par grunner for å sende bedriftene en advarsel før ytterligere straffereaksjoner iverksettes.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3121 - Praktisering av forurensningsloven

Finansiering:

Norges forskningsråd