­
English

En enkel dynamisk modell for skatteunndragelse med normer og rasjonell adferd

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Eide, Erling

År:

2003

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 1

Sammendrag

Adferdsteori og empiriske studier viser at folks tendens til å unndra skatt avhenger bl.a. av om andre unndrar skatt og av hvilke fordeler og ulemper unndragelse innebærer for den enkelte. Videre er det et visst belegg for å anta at enkelte skatteunndragere igjen blir hederlige hvis de blir avslørt av skattemyndighetene. Disse mekanismer virker samtidig i samfunnet og påvirker hverandre gjensidig. I stedet for å studere sammenhengene hver for seg, er det i dette arbeidet laget en enkel dynamisk modell hvor alle mekanismene opptrer samtidig. Modellen gir som resultat en stabil likevektsløsning hvor andelene av hederlige og uhederlige skattytere er avhengig av styrken i de nevnte mekanismer.

Nøkkelord:

Skatteunndragelse, normer, dynamikk

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Skattedirektoratet
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2411 - Svart økonomi i Norge

ISBN:

82-7988-038-0

Kontakt:

erling.eide@jus.uio.no

Finansiering:

Skattedirektoratet