­
English

Miljø og nytte-kostnadsanalyse. Noen prinsipielle vurderinger

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Nyborg, Karine

År:

2002

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 5

Sammendrag

Bør miljøvirkningene av offentlige prosjekter verdsettes i kroner og øre? Hva måler slike kroneverdier? Hvor nyttige er de som bakgrunnsinformasjon til politiske beslutningsprosesser? Er "samfunnsøkonomisk lønnsomhet" et politisk nøytralt begrep? Dette notatet tar opp sentrale grunnlagsspørsmål som reiser seg i forbindelse med nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter og verdsetting av miljøgoder.

Nøkkelord:

samfunnsøkonomisk lønnsomhet, miljø, verdsetting

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 3311 - Om prinsipielle sider ved nytte-kostnadsanalyse av miljøprosjekter

ISBN:

82-7988-034-8

Kontakt:

karine.nyborg@frisch.uio.no

Finansiering:

Miljøverndepartementet