­
English

Svart arbeid fra 1980 til 2001

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Goldstein, Harald, Wiljar G. Hansen, Tone Ognedal og Steinar Strøm

År:

2002

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag

Basert på data fra spørreundersøkelser i 1980,1989 og 2001 finner vi at samlede svarte arbeidsinntekter var omtrent uendret fra 1980 til 2001, men at andelen som jobbet svart gikk ned. I 1989 var både utbredelsen og de svarte inntektene høyere enn i 1980 og 2001. Årsakene er trolig at det i 1989 var høy ledighet og gjeldskrise i mange husholdninger. Rapporten peker på flere faktorer som kan forklare at færre jobber svart i 2001 enn i 1980: Lavere skatt på arbeids- og kapitalinntekt gir lavere gevinst ved å unndra. Økt yrkesdeltakelse blant kvinner har ført til at færre av dem er interessert i strøjobber i det svarte markedet. Andelen med høyere utdanning har økt, noe som kan ha ledet til at flere har jobber med liten mulighet for svart arbeid. Eldre arbeidsstyrke, større tro på at man kan bli tatt og en viss bedring i skattemoralen er andre viktige årsaker.

Nøkkelord:

Svart arbeid, skatteunndragelse

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2105 - Spørreundersøkelse om svart arbeid

ISBN:

82-7988-031-3

Kontakt:

tone.ognedal@econ.uio.no

Finansiering:

Norges forskningsråd