­
English

Offentlig kjøp av private helsetjenester

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Sæther, Erik Magnus

År:

2001

Referanse:

Økonomisk forum

4, 16-20

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 4101 - Økonomi og helse

Finansiering:

NFR via HERO