­
English

Targeting and the Political Support for Welfare Spending

Forfattere:

Moene, Karl Ove and Michael Wallerstein

År:

2001

Referanse:

Economics of Governance

2, 3-24

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: