­
English

Mobilitetskostnader i arbeidsmarkedet: Nyere teori og praktiske implikasjoner

Forfattere:

Strand, Jon

År:

2000

Referanse:

Norsk Økonomisk Tidsskrift

nr 114, 111-133

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: