­
English

Institutions, inequality and social policy

Forfattere:

Moene, Karl Ove and M. Wallerstein

År:

2000

Referanse:

Økonomisk forum

54, nr 9

Prosjekt info:

Oppdragsgiver:
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: