­
English

De statlige høgskolene som produsenter: Ressursbruk og resultater 1994-1999

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Edvardsen, Dag Fjeld, Finn R. Førsund

År:

2001

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Sammendrag (engelsk)

Denne rapporten bygger på at høgskolene betraktes som produsenter av tjenester. Tjenesteproduksjon er transformering av innsatser til produkter. I høgskolesektoren vil det typisk produseres flere tjenester ved innsats av flere typer ressurser. Resultatene som bruk av ressurser kan knyttes til, er utgangspunktet for definisjon av tjenester. Tjenestene faller grovt i tre typer: Undervisning, forskning og formidling. Når det gjelder konkrete resultater vil vi peke på påvisningen av store effektivitetsforskjeller som venter på sine forklaringer. Det er et slående trekk at det er nesten like stor variasjon i effektivitet innenfor de forskjellige typer avdelinger som det er totalt. Nesten alle typer avdelinger har effektive enheter. Av 21 høgskoler har 13 effektive avdelinger. Forsøk på forklaring av effektivitetsresultatene peker ut enkelte forhold som statistisk signifikante forklaringsvariabler. Disse er antall doktorgradsstipendiater, studietid utenfor institusjon, studentgruppestørrelse og undervisningstid per student. Produktivitetsresultatene viser noen interessante trekk. Det var en overveiende positiv produktivitetsutvikling i perioden 1994-1996. Resultatene tyder på at dette skyldes en kombinasjon av stagnasjon i ressursbruk, spesielt antall årsverk, og en økning i vekttallsproduksjon. I perioden 1996-1999 er ikke positiv produktivitetsfremgang så dominerende, det er også mange avdelinger som har tilbakegang.

Nøkkelord:

Effektivitet, produktivitet, høgskole, utdanning, forskning, DEA

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Kirke-, utdannings-, og forskningsdepartementet (KUF).
Oppdragsgivers prosjektnr.:
Frisch prosjekt: 2206 - Effektivitets- og produktivitetsstudier av høgskolesektoren

ISBN:

82-7988-024-0