­
English

Implisitt karbonsubsidie i Norge

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Bineau, Aksel Seippel

År:

2022

Referanse:

Andre skrifter
Mastergrad i samfunnsøkonomi

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via CICERO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 295789
Frisch prosjekt: 3186 - PLATON