­
English

Lite virkning av vilkår om aktivitet til unge sosialhjelpsmottakere

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M.

År:

2021

Referanse:

Stat & Styring

Vol 30(2)

Sammendrag

Evaluering av innføring av lovendring om plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år viser liten eller ingen effekt. Kanskje var det fordi kommunene allerede gjorde mye av det som var intensjonen?

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: ISF: 10278 NAV:17-4667
Frisch prosjekt: 1423 - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år