­
English

Virkninger av rusreform

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M.

År:

2021

Referanse:

Stat & Styring

Vol 30(3), s 32-35

Sammendrag

Unge i Norge bruker lite rusmidler, både straffbare og ikke-straffbare, mens rusbruken blant voksne er på nivå med gjennomsnittet i Europa. Forskning på avkriminalisering av brukerdoser narkotika i andre land, spesielt Portugal, viser at intensjonen med å hjelpe brukere med problematisk rusbruk i stor grad har blitt nådd. Videre viser forskningen at det ikke har forekommet store endringer i bruk av illegale rusmidler. Det tyder på at den preventive virkningen av straff for små doser narkotika til eget bruk har vært liten i disse landene.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges Forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 288813
Frisch prosjekt: 4117 - Virkninger av barnevern