­
English

Nasjonal trygghetsundersøkelse 2020

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Løvgren, Mette; Hagestøl, Asle; Kotsadam, Andreas

År:

2022

Referanse:

Andre skrifter
NOVA Rapport 2/22

Sammendrag

Nasjonal trygghetsundersøkelse kartlegger uro og utsatthet for lovbrudd i den norske befolkningen i 2020. ’ Temaene i undersøkelsen er uro og utsatthet for lovbrudd med personofre, slik som tyveri, vold, hatkriminalitet og seksuell vold. Mens offentlig statistikk viser lovbrudd som er anmeldt til politiet, måler Nasjonal trygghetsundersøkelse utsatthet for lovbrudd ved å spørre et stort utvalg norske borgere. Resultatene fra undersøkelsen gir dermed en pekepinn på det reelle omfanget av ulike typer lovbrudd. Nasjonal trygghetsundersøkelse er et nytt verktøy som utfyller og komplementerer allerede eksisterende statistikk om utsatthet for lovbrudd, samt gir kunnskap om uro for lovbrudd.