­
English

Productivity and Management of Renewable Resources: Why More Efficient Fishing Fleets Should Fish Less

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Nævdal, Eric

År:

2022

Referanse:

Environmental and Resource Economics

Online

Sammendrag

Produktivitet og forvaltning av fornybare ressurser - Hvorfor mer effektive fiskeflåter bør fiske mindre.
Innen økonomifaget er det vanlig at når produktiviteten i produksjonen av en vare øker så øker også produksjonen av denne varen. Artikkelen viser at i utnyttelsen av fornybare ressurser som fisk så må denne innsikten modifiseres. Dersom en velregulert fiskeflåte som fisker stimfisk opplever et uventet teknologisk fremskritt og fiskebestanden er lavere enn den ønskede langsiktige likevekstbestanden så bør fiskeflåten redusere fangsten slik at tilveksten av bestanden øker så en kan tjene mer penger i fremtiden. Dette i kontrast til den forventede adferden til en uregulert fiskeflåte som kan forventes å fiske mer aggressivt som følge av en teknologiforbedring. Dette er et eksempel på hvordan en teknologis potensial i miljø og ressurssammenheng avhenger av regulerings regimer. Dersom ressursen er velregulert kan forbedret teknologi gjøre den mer verdifull og samtidig styrke ressursens robusthet. Dersom ressursen er uregulert kan forbedret teknologi gjøre ressursen mer sårbar og i ytterste konsekvens bidra til at den utryddes.

Nøkkelord:

Fisheries · Optimal control · Productivity · Renewable resources

JEL:

n C61 · Q22

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 196199
Frisch prosjekt: 3172 - Managing Thresholds and Uncertainty in Resource Economics