­
English

Income volatility and portfolio choices

Lenke til artikkel:

[DOI]

Forfattere:

Chang, Yongsung, Jay H. Hong, Marios Karabarbounis, Yicheng Wang, Tao Zhang

År:

2021

Referanse:

Review of economic dynamics

Forthcoming

Sammendrag

Basert på administrative data fra Statistisk sentralbyrå finner vi økonomisk betydningsfulle skift i husholdningenes finansielle porteføljer rundt individuelle strukturelle brudd i arbeidsinntektens volatilitet. I følge våre estimater, når inntektsrisiko dobles, reduserer husholdningene sin risikable andel av finansielle eiendeler med 5 prosentpoeng, og demper dermed den samlede risikoeksponeringen. Vi viser at vårt estimerte risikofylte aksjesvar er i samsvar med en standard porteføljevalgsmodell forsterket med idiosynkratisk, tidsvarierende inntektsvolatilitet.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via ESOP
Oppdragsgivers prosjektnr.: 227072
Frisch prosjekt: 1182 - Europa i endring