­
English

Finnes det alternativer til CCS for å redusere utslipp fra sement?

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Vågerö, Oskar, Snorre Kverndokk, Eric Nævdal,

År:

2021

Referanse:

Samfunnsøkonomen

Nr 3/2021, 31-44

Sammendrag

Regjeringens beslutningen om å investere i et demonstrasjonsanlegg for karbonfangst og lagring (CCS) på Norcems sementfabrikk i Brevik høsten 2020, la grunnlaget for CCS som et potensielt viktig utslippsreduserende tiltak for klimagasser. Det planlagte anlegget vil imidlertid bare redusere utslippene med 50%. CCS er i tillegg et dyrt, noe som gjør det interessant å utforske andre alternativer. Vår litteraturgjennomgang ser på hvilke alternativer og supplement til CCS som finnes i sementindustrien, og hvordan man kan redusere bruken av sement for få ned utslippene. Vi finner at det er potensielt mulig å oppnå utslippsreduksjoner uten CCS på ca. 50 prosent i sementproduksjon i dag til en lavere kostnad enn dagens kvotepris. Hvis målet er nullutslipp i sementproduksjon i nær framtid, er imidlertid CCS nødvendig. Men det finnes tiltak på etterspørselssiden som kan redusere utslippene fra sement, selv uten CCS. Slike tiltak, kombinert med tiltak på produsentsiden, kan redusere utslippene ved betongkonstruksjoner med over 80 prosent. I tillegg kan sement få økt konkurranse i framtiden både av trematerialer og alternative sementtyper med lavere utslipp av CO2 i produksjonsprosessen.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR via CICERO
Oppdragsgivers prosjektnr.: 295789
Frisch prosjekt: 3186 - PLATON