­
English

Using fees to reduce bed-blocking: A game between hospitals and long-term care providers

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Kverndokk, S. and H. O. Melberg

År:

2021

Referanse:

European Journal of Health Economics

22(6), 931-949

Sammendrag

Da Samhandlingsreformen ble innført måtte alle kommuner betale en døgnpris til sykehus for utskrivningsklare pasienter som blir liggende i påvente av et kommunalt tilbud som f.eks. sykehjem. Denne artikkelen ser på virkningene av dette. Vi viser at dette blir et spill mellom sykehus og sykehjem hvor sykehusene setter utskrivningstidspunktet, mens sykehjemmene bestemmer når de skal hente pasienten. Utfallet av dette spillet avhenger av utskrivningstidspunktet sykehusene satte før reformen. Med et romslig utskrivningstidspunkt, kan det være optimalt for sykehjemmene å øke liggetiden etter utskrivning, mens det omvendte vil være tilfellet ved et tidlig utskrivningstidspunkt. Vi konfronterer disse resultatene med data fra både før og etter at reformen ble innført, og finner at liggetiden etter utskrivning gikk ned som følge av reformen. Dette indikerer at sykehusene satte forholdsvis tidlige utskrivningstidspunkt før reformen ble innført.

Nøkkelord:

Bed-blocking; care services; hospital services; health reform; Stackelberg game

JEL:

H75; I11; I18

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 256570
Frisch prosjekt: 4116 - Incentives, Efficiency and Quality of Care in Long Term Care For The Elderly

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 220804
Frisch prosjekt: 4151 - Resultater av samhandlingsreformen: Bedre helse, bedre helsetjenester, bedre samfunnsøkonomi?