­
English

Delrapport 2: Kvantitativ evaluering av innføring av plikt for kommunene til å stille vilkår om aktivitet til sosialhjelpsmottakere under 30 år

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M.

År:

2021

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NAV via ISF
Oppdragsgivers prosjektnr.: ISF: 10278 NAV:17-4667
Frisch prosjekt: 1423 - Aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere under 30 år