­
English

Stor ståhei for liten margin

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Hernæs, Øystein M., Henning Øien

År:

2021

Referanse:

Stat & Styring

Kronikk

Sammendrag

Ekspertutvalget for utredning av offentlig finansierte velferdstjenester (Velferdstjenesteutvalget) leverer grundige kartlegginger og nyanserte diskusjoner. Dessverre drukner mye i en politisert og støyfull debatt ført på spinkelt grunnlag.