­
English

Heterogeneity in Short- and Long-term Impacts of School-Wide Positive Behavior Support (SWPBS) on academic outcomes, behavioral outcomes, and criminal activity

Forfattere:

Borgen, N.T., Raaum, O., Kirkebøen L.J., M.Sørlie, Ogden, T. and Frønes, I.

År:

2021

Referanse:

Journal of Educational Effectiveness

Forthcoming

Sammendrag

I denne artikkelen drøfter Borgen, N.T., Raaum, O., Kirkebøen L.J., M.Sørlie, Ogden, T. og Frønes, I. mulige effekter av PALS på både skoleresultater, tidlig frafall i videregående skole og kriminalitet. Ingen langtidseffekter ble funnet, verken for gjennomsnittseleven eller for risikoelever. Det er verdt å understreke at potensielle langtidseffekter forventes å være små. Ettersom det er usikkerhet knyttet til effektstørrelsene kan små effekter kan være kompatible med våre data.

For beskrivelse av hele prosjektet, se lenke under til prosjektets hjemmeside.

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: NFR
Oppdragsgivers prosjektnr.: 238050
Frisch prosjekt: 1106 - Langtidseffekter av skoleprogrammer i Norge