­
English

A multi criteria decision analysis (MCDA) for evaluating and appraising government policy responses to non medical heroin use

Lenke til artikkel:

[DOI] [PDF]

Forfattere:

Rolles, Steve, Anne Katrin Schlag, Fiona Measham, Lawrence Phillips, DavidNutte, DanielBergsvik, OleRøgeberg

År:

2021

Referanse:

International Journal of Drug Policy

In Press, 103180

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Norges forskningsråd
Oppdragsgivers prosjektnr.: 240235
Frisch prosjekt: 4143 - Verdier, oppfatninger og virkemidler i rusmiddelpolitikken