­
English

Suksess og besvær. Evaluering av fraværsgrensen i videregående skole 2016-2019 Sluttrapport

Lenke til artikkel:

[PDF]

Forfattere:

Drange, N., H. Gjefsen, M.K. Kindt, J. Rogstad

År:

2020

Referanse:

Andre skrifter
Fafo-rapport 2020:09