­
English

Kvantitativ beskrivelse av institusjonspopulasjonen

Forfattere:

Drange, Nina og Øystein M. Hernæs

År:

2020

Referanse:

Frisch Rapport
Nummer i serie: 3

Prosjekt info:

Oppdragsgiver: Bufdir
Oppdragsgivers prosjektnr.: 2018/51758-24 Arkivkode 040,3
Frisch prosjekt: 4821 - Barn, unge og familier i barnevernet- En longitudinell registerstudie